BG EN

Поддържащо почистване

Извършва се от наш персонал, постоянно работещ във Вашата сграда.
Неговата работа и качеството на услугата се контролира от съответния оперативен мениджър „Обекти за ежедневно почистване”, отговарящ за Вашата сграда. Той е лицето за контакт с Ваш оторизиран представител.
Представяме Ви основните видове дейности и технология на поддържащото /ежедневно/ почистване.

  • Твърдите подови настилки се забърсват ежедневно със специализирани технически средства и препарати.
  • При наличие на по-големи площи твърдите подови настилки се обхигиработват ежедневно с подопочистващи автомати.
  • Меките /текстилни/ настилки се обработват ежедневно с професионални прахосмукачки.
  • Санитарно-хигиенните възли се почистват по мокър, влажен и бършещ способ с препарати. По време на почистването се дезинфекцира и дезодорира, така че се постига ефект на пълна хигиенизация.
  • Текущо зареждане на сервизни възли с течен сапун, WC-дезодоранти, тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце.
  • Изпразване кошчета за хартия, кофи за боклук и санитарни кофи.
  • Избърсване на прах от бюра, маси, шкафове, PC и офис техника с антистатични препарати.
  • Почистване на первази на прозорци, радиатори, климатици и др.
  • Текущо почистване на стъкла във входни зони и портални врати.
  • Периодически основно почистване на прозорци, вкл. дограма и щори.
© 2012 CSG