BG EN

Настоящи клиенти

Представяме Ви само наши основни клиенти, за които извършваме и сме извършвали услугата “Почистване на сгради” на базата на дългосрочни договори. Същевременно през периода на своята делова дейност “Це Ес Ге България” ООД има и редица други големи и по-малки клиенти, за които е извършвала еднократно или периодично само основни видове почиствания.

 • ЗАД “Булстрад” - от 1993 г.
 • Министерство на външните работи - от 2013 г.
 • Министерство на земеделието, храните и горите - от 2015 г.
 • " Електрохолд Трейд" ЕАД / "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД - от 2016 г.
 • "Трежъри Интелиджънс Солюшънс България" ЕООД - от 2016 г.
 • ЗЕАД "Булстрад Живот" - от 2018 г.
 • Национална служба за съвети в земеделието - от 2019 г.
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - от 2019 г.
 • Министерство на здравеопазването - от 2021 г.
 • Държавен фонд „Земеделие”  - от 2021 г.
 • Агенцията за държавна финансова инспекция- от 2021 г.
 • Агенцията по обществени поръчки- от 2021 г.
 • Агенция по вписванията - от 2021 г.
 • Национален oсигурителен институт - от 2023 г.

 

© 2012 CSG