BG EN

Адрес на управление на фирмата:
1505 София
ул. “Георги Минчев” № 15-17

Телефон / факс:
02 / 971 36 08
02 / 870 00 82

Мобилен: 0886 047 238

Имейл: office@csgbg.com

Лица за контакт:
Любомир Андонов – Управител
Вяра Андреева – Мениджър “Вътрешно почистване на сгради”© 2012 CSG