BG EN

Комплексната услуга

Наша основна цел при тази услуга е цялостно решаване на въпроса с хигиената в даден сграден фонд, сграда или офис-помещения чрез поемане за обслужване на дългосрочна основа. Като правило целим постигане на минимум едногодишни и по-дългосрочни договори.
Преди да изготвим нашата конкретна оферта е необходимо да изясним заедно с нашия потенциален клиент следните въпроси:

  • Какви дейности трябва да бъдат извършени /вид, площ, периодичност /?
  • Кога може да бъде извършвано почистването?
  • Какъв бюджет имате за тази услуга?

Договорът за обслужване на дадена сграда включва като минимум дейности по поддържащо /ежедневно/ почистване. По-добрият вариант обаче е в него да се заложи комплексно обслужване, като към постоянно извършваните дейности по поддържащо почистване се прибави периодично изпълнение на различни видове основни /машинни/ почиствания. По този начин качеството на услугата и равнището на хигиената в сградата се повишават.
Предлаганите от нас ефективни методи на почистване гарантират изгодно съотношение между цени и качество на услугите. Професионалните машини и специализирани технически средства, използването на професионални препарати и добрата квалификация на нашите работници осигуряват постигането на висока степен на чистота.

© 2012 CSG