BG EN

Сертификати

“Це Ес Ге България” ООД е въвела в своята професионална дейност по вътрешно почистване на сгради Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2000 през 2004 г. Фирмата е сертифицирана от френския сертификационен орган AFNOR Certification. Следва пресертифициране по новата версия на стандарта ISO 9001:2008 през 2009 г. 

 През 2011 г. във фирмата е въведена Интегрирана система за управление на околната среда и безопасни условия на труд  в съответствие с международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

През 2017 г. в „Це Ес Ге България“ ООД е разработена нова Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд. След успешно преминал сертификационен одит от сертификационния орган Certification Interntional „Це Ес Ге България” ООД притежава Сертификат №  BG/0141IQ/0124-1 по ISO 9001:2015,  Сертификат № BG/0141IE/0124-2 по ISO 14001:2015 и Сертификат № BG/0141IHS/0124-3 по OHSAS 18001:2007.Декларация на ръководството за Политиката за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд.

 

© 2012 CSG