BG EN

Завършени проекти

 • Агенция за приватизация - 1994-2003 г.
 • Министерство на промишлеността - 1997-2000 г.
 • Столична общинска агенция за приватизация - 1997-2003 г.
 • ИПК “Родина” АД - 1999-2001 г.
 • Министерство на труда и социалната политика - 1999-2003 г.
 • ProSist Bulgaria ЕООД - 1999-2018 г.
 • Министерство на земеделието и горите - 2000-2003 г.
 • САП Лабс София ЕООД - 2000-2002 г.
 • Агенция за държавни вземания - 2000-2002 г.

 • Министерство на външните работи - 2000-2008 г.

 • Комисия за регулиране на съобщенията - 2001-2004 г.

 • Национална компания “БДЖ” - 2001-2004 г.
 • Hamman-Avimex International ООД - 2002-2003 г.
 • Регионална митническа дирекция – София - 2002-2003 г.
 • ДП “Ръководство на въздушно движение” - 2003-2004 г.
 • “Булфон” АД - 2003-2005 г.
 • Министерство на икономиката - 2003-2006 г.
 • Министерство на образованието и науката - 2001-2006 г.
 • Държавна агенция за информационни технологии и съобщения - 2006-2007 г.
 • “ББФ” ООД - 2000-2007 г.
 • Териториална Данъчна Дирекция - София - 2004-2007 г.
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия - 2005- 2010 г.
 • Министерство на извънредните ситуации - 2006-2010 г.
 • „Ханиуел” ЕООД - 2006-2010 г.
 • Централен депозитар - 2006 - 2021 г.
 • Столична община - 2007-2009 г.
 • Териториална дирекция на НАП - София област - 2007-2010 г.
 • Държавна агенция по туризъм - 2007-2010 г.
 • Министерство на финансите - 2008-2011 г.; 2013 г.
 • ЗК „Български имоти” АД - 2008-2010 г.
 • Kraft foods Bulgaria АД - Фабрика за кафе Костинброд - 2008 – 2010 г.
 • Kraft foods Bulgaria АД - Фабрика за шоколадови изделия Своге - 2008-2012 г.
 • Interlease АД - 2009-2012 г.
 • СУ "Свети Климент Охридски" - 2005-2012 г.
 • ОББ АД (сгради на Централно управление и 25 банкови клонове в София) - 2006-2012 г.
 • Комисия за финансов надзор - 2003-2012 г.; 2016-2019 г.
 • Национален институт на правосъдието - 2004-2013 г.
 • Териториална дирекция на НАП - София град - 2007-2014 г.; 2021 - 2022 г.
 • "Метро Кеш & Кери България" ЕООД /Централен офис, Метро Академия и всички 11 магазина в страната/ - 2012-2016 г.
 • Министерство на образованието, младежта и науката - 2013-2019 г. 
 •  "Атил" ООД - 2013-2017 г.
 • Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - 2014-2018 г.
 • Министерство на икономиката - 2015-2016 г.
 • Министерство на енергетиката - 2015-2016 г.
 • BASF ЕООД - 1998-2017 г.  
 • Българска национална телевизия /сграден фонд в София и РТВЦ в Пловдив, Варна, Русе и Благоевград/ - 1993-1994 г.; 2003-2006 г. и 2011-2018 г.
 • "Българска фондова борса София" АД - 2018-2021 г.
 • "Ойрошпед АД" - 2016 - 2021 г.
 • "Аплеона Ейч Ес Джи" ЕООД - 2018 - 2021 г.
© 2012 CSG